نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد - اعزام اردوی راهیان نور

میبد - اعزام اردوی راهیان نور


میبد - اعزام اردوی راهیان نور
این دانش آموزان که درس آمادگی دفاعی را می گذرانند در قالب 9 دستگاه اتوبوس به مناطق جنگی اعزام شدند . اسعدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان میبد هدف از برگزاری این اردوها را آشنایی و مشاهده دانش آموزان از نزدیک با دلاوریها و رشادتهای رزمندگان 8 سال دفاع مقدس در مناطق جنگی جنوب ذکر نمودند . لازم به ذکر است به همراه این کاروان به تعداد هر دستگاه اتوبوس یک نفر راوی ، روحانی کاروان و مسئول فرهنگی و تعدادی از برادران پاسدارهمراهی می کنند تا توضیحات لازم را در طول سفر در بازدید از مناطق جنگی داشته باشند.روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد