نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد - افتتاح آزمایشگاه هوشمند راهنمایی شاهد فاطمه الزهرا

میبد - افتتاح آزمایشگاه هوشمند راهنمایی شاهد فاطمه الزهرا


میبد - افتتاح آزمایشگاه هوشمند راهنمایی شاهد فاطمه الزهرا
در پایان این مراسم از مدیر و کادر اجرایی این آموزشگاه تجلیل بعمل آمد.