نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد - برگزاری دومین مرحله آزمون سنجش

میبد - برگزاری دومین مرحله آزمون سنجش


میبد - برگزاری دومین مرحله آزمون سنجش
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد در این آزمون سنجش تعداد 152 نفر دانش آموز پسر و 311 نفر دانش آموز دختر شرکت نمودند .

روابط عمومی آموزش و پرورش میبد