نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد - برگزاری مسابقه کتاب خوانی

میبد - برگزاری مسابقه کتاب خوانی


میبد - برگزاری مسابقه کتاب خوانی
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد این مسابقه در سالن اجتماعات آموزشگاه راهنمایی شهید باهنر میبد برگزار شد .