نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد - برگزاری همایش بصیرت ویژه فرهنگیان

میبد - برگزاری همایش بصیرت ویژه فرهنگیان


میبد - برگزاری همایش بصیرت ویژه فرهنگیان
در این همایش آقای برزگر در رابطه با عبرت های قیام عاشورا و نقش خواص سخنرانی نمودند و در پایان به سؤالات شرکت کنندگان در این همایش پاسخ داده شد.