نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد - بزرگداشت روز پاسدار و جانباز

میبد - بزرگداشت روز پاسدار و جانباز


میبد - بزرگداشت روز پاسدار و جانباز
در این مراسم از بسیجیان و جانبازان اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد تجلیل به عمل آمد .