نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد - جشن نیکوکاری جشن دینی و ملی

میبد - جشن نیکوکاری جشن دینی و ملی


میبد - جشن نیکوکاری جشن دینی و ملی

جشن نيکوکاري، تجلي عشق و اکرام و روز پروانگي و پروانه شدن است و عاطفه مردم فهيم ايران در اين جشن ستودني مي باشد.

جشن نيکوکاري، حرکت و همايشي ملي، جهت زدودن چهره ي ناپسند فقر و درماندگي و کمک به افراد نيازمند و اقشار آسيب پذير جامعه است، جشني که بوي عشق، ايثار، عاطفه و مهرباني را در فضاي کشور به مشام مي رساند.


گزارش تصویری :
روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد