نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد - همایش عفاف و حجاب در دبیرستان ولی عصر(عج)

میبد - همایش عفاف و حجاب در دبیرستان ولی عصر(عج)


میبد - همایش عفاف و حجاب در دبیرستان ولی عصر(عج)

دراین دوره آموزشی که به همت کانون بسیج فرهنگیان میبد و ضمن خدمت آموزش وپرورش میبد و با هدف ارتقاء ، تعمیق و نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف در مدارس

دخترانه به مدت ۴ روز در دبیرستان ولی عصر(عج) میبد برگزارشد .

 سرهنگ فتحعلی زارع فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد برحفظ ارزشهای عفاف و حجاب در جامعه تأکید کرد وافزود : ما باید برروی ارزشهای خودمان که یکی ازآنها عفاف و

حجاب است پافشاری کنیم و آن را درمتن خانواده وجامعه نهادینه کنیم .

وی درادامه با اشاره به نقش فرهنگیان درارتقاء وتعمیق فرهنگ حجاب از طریق آموزش به دانش آموزان گفت : ازطریق آموزش نسل نوجوان وجوان درفضاهای آموزشی می توان

خانواده ها را به سمت ارزشهای دینی واسلامی هدایت کرد .

سید حسین اسعدی مدیر آموزش وپرورش هم با اشاره به اهمیت عفاف وحجاب درجامعه گفت : خوشبختانه استان یزد وشهرستان میبد جایگاه خوبی دربحث عفاف وحجاب

وارزشهای دینی دارد .

وی درادامه برضرورت توجه بیشتربه بحث عفاف وحجاب بویژه در آموزش وپرورش ودانشگاهها تاکید کرد و افزود : با برگزاری دوره های آموزشی مناسب می توان این ارزش

اسلامی را دربین خانواده ها و جامعه ترویج وگسترش داد .