نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد - همایش هادیان بصیر ویژه ی فرهنگیان

میبد - همایش هادیان بصیر ویژه ی فرهنگیان


میبد - همایش هادیان بصیر ویژه ی فرهنگیان

در این همایش آقای برزگر در خصوص مسئله ولایت فقیه و نظریه فوکویاما ، ظهور منجی عالم بشریت ، شرایط و ویژگی های منتظران واقعی ، نقش دشمنان  در خصوص مسئله ی انتظار فرج و مهدویت ، نقش خواص در زمینه سازی ظهور حوادث منطقه و خاور میانه سخنانی را ایراد نمود .

در ادامه آقای وحدتی نیز در مورد جنگ نرم و نقش فرهنگیان در برخورد با جنگ نرم ، نحوه شکل گیری و روش های اجرا شیوه های جدید آن ، آگاه کردن دانش آموزان نسبت به شیوه های جدید جنگ نرم ، اهانت به مقدسات ، برخورد دوگانه ی غرب نسبت به بحث آزادی ،  دلایل خطرناک بودن جنگ نرم سخنرانی نمود .