میبد - کسب رتبه اول مسابقات آزمایشگاهی زیست


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، سرکار خانم منصوره ادیبی دانش آموز دبیرستان نمونه گل محمدی موفق به کسب رتبه اول مسابقات آزمایشگاهی زیست و راه بابی به مسابقات کشوری شد. مدیریت آموزش و پرورش میبد این موفقیت را به دانش آموز عزیز و خانواده محترمشان، کادر آموزشگاه و فرهنگیان شهرمان تبریک می گوید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، سرکار خانم منصوره ادیبی دانش آموز دبیرستان نمونه گل محمدی موفق به کسب رتبه اول مسابقات آزمایشگاهی زیست و راه بابی به مسابقات کشوری شد.

مدیریت آموزش و پرورش میبد این موفقیت را به دانش آموز عزیز و خانواده محترمشان، کادر آموزشگاه و فرهنگیان شهرمان تبریک می گوید.

آدرس کوتاه :