نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد – بازدید معاون تربیت بدنی و سلامت استان از مدارس شهرستان میبد

میبد – بازدید معاون تربیت بدنی و سلامت استان از مدارس شهرستان میبد


میبد – بازدید معاون تربیت بدنی و سلامت استان از مدارس شهرستان میبد
در پایان این بازدید جلسه ای با حضور دبیران تربیت بدنی و بهداشت آموزش و پرورش شهرستان میبد برگزار شد و گزارش بازدید توسط کارشناسان ارائه شد .روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد