نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد – برگزاری جلسه توجیهی شیوه نامه انتخاب معلمان نمونه

میبد – برگزاری جلسه توجیهی شیوه نامه انتخاب معلمان نمونه


میبد – برگزاری جلسه توجیهی شیوه نامه انتخاب معلمان نمونه

اسعدی مدیر آموزش و پرورش میبد در مورد اهمیت موضوع نکات مهمی را اشاره نمودند و بر ضرورت دقت در انتخاب معلمان نمونه تأکید کردند.

در ادامه رجایی دبیر ستاد مقام معلم بخش های مهم شیوه نامه ی انتخاب معلمان نمونه را که به صورت پاورپوینت تهیه نموده بودند به رؤیت مدیران رساند و در هر بخش به

سؤالات شرکت کنندگان در جلسه پاسخ دادند.

روابط عمومی آموزش و پرورش میبد