نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد – برگزاری جلسه طرح داناب

میبد – برگزاری جلسه طرح داناب


میبد – برگزاری جلسه طرح داناب
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد، علیزاده نماینده طرح در مورد ضرورت اجرای این طرح توضیحاتی ارائه نمودند و در ادامه آقای شفاعی کارشناس آموزش راهنمایی نیز پیرامون نحوه اجرای این طرح توضیحات لازم ارائه نمودند.