نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد – برگزاری کارگاه آموزشی کنکور سراسری

میبد – برگزاری کارگاه آموزشی کنکور سراسری


میبد – برگزاری کارگاه آموزشی کنکور سراسری

در این کارگاه مسائل مربوط به انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد بررسی شد و در پایان به سؤالات همکاران جواب داده شد.