نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد – مشاورین هم اندیش

میبد – مشاورین هم اندیش


میبد – مشاورین هم اندیش

در این جلسه آقای موحدی معاون آموزشی اداره در مورد اهمیت هدایت تحصیلی بیاناتی ایراد نمودند و در ادامه آقایان فلاح معاون تربیتی و میرفلاح کارشناس حراست نیز از تلاش و همکاری مشاوران در مدارس تقدیر و تشکر نمودند.

در پایان هر یک از مشاورین گزارشی مختصر از عملکرد 3 ماهه خود را ارائه نموده و مشکلات را بیان کردند.