نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نام آموزشگاه : دبیرستان قدس

نام آموزشگاه : دبیرستان قدس


نام آموزشگاه : دبیرستان قدس
با حضور جناب آقای اسعدی و جناب آقای موحدی فر و کادر آموزشگاه دبیرستان به دانش آموزان پایه های اول تا چهارم که در امتحانات نوبت اول رتبه های اول تا سوم را کسب کرده بودند جوایزی اهدا شد.