آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

نشست دبیران تربیت بدنی شهرستان میبد برگزار شد

نشست دبیران تربیت بدنی شهرستان میبد برگزار شد


نشست دبیران تربیت بدنی شهرستان میبد با حضور خلیلی رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان و موحدی فرد مدیر آموزش و پرورش میبد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، این نشست به منظور برنامه ریزی جهت کیفیت بخشی درس تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه در زمینه المپیاد ورزشی، کانونهای درون و برون مدرسه ای ، ورزش صبحگاهی و حیات پویا وتجلیل از دبیران تربیت بدنی برگزار گردید.

خاطرنشان می گردد این جلسه با حضور خلیلی رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان میبد در محل سالن اجتماعات زنده یاد حسین فیروز برگزار گردید.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :