نشست دبیران تربیت بدنی شهرستان میبد برگزار شد


نشست دبیران تربیت بدنی شهرستان میبد با حضور خلیلی رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان و موحدی فرد مدیر آموزش و پرورش میبد برگزار گردید.
نشست دبیران تربیت بدنی شهرستان میبد با حضور خلیلی رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان و موحدی فرد مدیر آموزش و پرورش میبد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، این نشست به منظور برنامه ریزی جهت کیفیت بخشی درس تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه در زمینه المپیاد ورزشی، کانونهای درون و برون مدرسه ای ، ورزش صبحگاهی و حیات پویا وتجلیل از دبیران تربیت بدنی برگزار گردید.

خاطرنشان می گردد این جلسه با حضور خلیلی رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان میبد در محل سالن اجتماعات زنده یاد حسین فیروز برگزار گردید.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :