آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

نشست رؤسای اداره امور تربیتی ادارات کل آموزش و پرورش قطب 4 - کشور در میبد

نشست رؤسای اداره امور تربیتی ادارات کل آموزش و پرورش قطب 4 - کشور در میبد


رؤسای اداره امور تربیتی ادارات کل آموزش و پرورش استان های یزد ، کرمان ، هرمزگان ، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به منظور بررسی و تبادل نظر پیرامون مباحث تربیتی و وضعیت نیروی انسانی در حوزه پرورشی نشستی را در شهرستان میبد برگزار نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، در این جلسه که در دفتر مدیر آموزش و پرورش برگزار شد آقای موحدی فرد ضمن عرض خوش آمدگویی گزارشی کلی از وضعیت آموزش و پرورش میبد ارائه دادند.

در ادامه آقای جعفریان رئیس اداره امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش در بیانات مبسوطی به فعالیت های صورت گرفته جهت حل مشکل تخصیص نیروی پرورشی ، مشاوره و مراقب بهداشت به مدارس پرداختند و اظهار داشتند در سال تحصیلی پیش رو مدارس از لحاظ نیروی پرورشی مشکل نخواهند داشت و طبق آمار سال گذشته معاون پرورشی ، مربی پرورشی ، مشاور و مراقب بهداشت به آن اختصاص خواهد یافت .

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

 

آدرس کوتاه :