نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران طرح پراکنده شاهد شهرستان میبد

نشست مدیران طرح پراکنده شاهد شهرستان میبد


نشست مدیران طرح پراکنده شاهد شهرستان میبد
در این جلسه پیرامون وضعیت درسی دانش آموزان شاهد طرح پراکنده بحث و تبادل نظر شد.