نشست مدیران متوسطه اول در دبیرستان مجدزاده

نشست مدیران متوسطه اول در دبیرستان مجدزاده


جلسه آذرماه مدیران متوسطه دوره اول به میزبانی دبیرستان مجدزاده برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، در این جلسه ابتدا مدیر آموزش و پرورش در رابطه با اهمیت و ضرورت توجه ویژه مدارس به مسابقه ایده پردازی با اشاره به موفقیت های علمی دانش آموزان شهرستان ، از مدیران خواست دانش آموزان را به شرکت در جشنواره ها و المپیادهای علمی و پژوهشی تشویق نمایند.کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه ، تبلیغ و ترویج نهضت مدرسه سازی ، تشریح دستورالعمل جدید اردوهای دانش آموزی و ... از دیگر مباحث مورد بحث توسط آقای موحدی فرد بود.

کارشناس سنجش و ارزشیابی نیز دستورالعمل و مقررات برگزاری امتحانات را برای مدیران تشریح و یادآوری نمودند.

در بخش دیگری از جلسه ، پاسخ به سوالات اداری همکاران توسط کارشناس مسئول اموراداری انجام شد.

کارشناس آموزش مباحثی را در رابطه با طرح و برنامه های آموزشی ، طرح تعالی مدیریت ، طرح نظارت بالینی بر عملکرد حرفه ای دبیران و ارزیابی ارائه نمودند.

در ادامه جلسه در رابطه با برنامه امتحانات و دروس هماهنگ نوبت اول بحث و تبادل نظر شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :