آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

نشست مشترک شورای آموزش و پرورش و پشتیبانی سوادآموزی شهرستان میبد برگزار شد

نشست مشترک شورای آموزش و پرورش و پشتیبانی سوادآموزی شهرستان میبد برگزار شد


دویست و نود و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور آیت ا... اعرافی و دیگر اعضاء و مدعوین در محل بیت آیت الله اعرافی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، آیت الله اعرافی امام جمعه میبد درنشست شورای آموزش وپرورش با اشاره به مواجهه آموزش و پرورش میبد با دوره بازنشستگی جمع قابل توجهی از معلمان  و جایگزینی نسل جوان تر مدیریت مدارس و بردوش گرفتن مسئولیت ، از اجرای طرح توانمندسازی و مهارت افزایی مدیریت مدارس شهرستان میبد خبرداد .

مدیرحوزه های علمیه کشورگفت :طرح توانمندسازی و مهارت افزایی مدیریت مدارس شهرستان میبد درقم ،زیر نظرتیمی از متخصصان تعلیم و تربیت درحوزه و دانشگاه تهیه شده است و نسخه پنجم آن درحال نهایی شدن است  .

آیت الله اعرافی با بیان اینکه این طرح مرحله نهایی خود را درپیش گرفته است تصریح کرد : هدف این طرح تربیت مدیران آگاه ،  با  گفتمان انقلاب اسلامی ، توانا ،کارآمد ، مسئول و با رویکرد تکیه بر بنیادهای نظری، تربیت اسلامی ،جامع ،مدیریت علمی و کارآمد ،مدارس مساله محوری نسبت به مدیریت درمدرسه و رویکرد کاربردی، تجربه پژوهی و عملی و شبکه سازی مخاطبان و اشتراک تجارب و آینده نگر در هفت عنوان درس هرکدام به میزان دو واحد ارزش طراحی شده است .

آیت الله اعرافی درادامه بیانات خود بر اجرای الگوی معماری ایرانی اسلامی در پروژه های آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت : طرح نمای سنتی درمدارس نقش مهمی درتربیت دارد و شهرستان میبد هم دراین زمینه باید پیشگام و سال 400 اولین الگوی معماری ایرانی اسلامی را درمدارس عملیاتی کند.

 عضو شورای خبرگان رهبری  حضوری شدن تدریجی مدارس شهرستان میبد را مرهون تلاش های شبکه بهداشت ودرمان و آموزش و پرروش خواند و گفت : باید با استفاده از ابزارهای تشویقی وقانونی ،گسترش واکسیناسیون را به صدرصد رساند .

آیت الله اعرافی خاطرنشان کرد :علاوه بر دقت در رعایت پروتکل ها آموزش و پرورش باید آمادگی برای شرایط جدید هرگونه تغییر و تحولاتی که ممکن است با شیوع سویه های جدید پیش بیاید داشته باشد .

امام جمعه میبد گفت : معلمان و مربیان باید با هوشمندی و تلاش مضاعف خلع ها و آسیب هایی که دراین دو سال دانش آموزان به لحاظ علمی داشتند جبران کنند .

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هفته نهضت سواد آموزی و معلولین را به معلمان و مربیان و همه کسانی درخدمت گسترش سواد و توجه به معلولین داشتند تبریک گفت .

تاکید بر ادای حق وقف ،بازسازی سند گام دوم با شاخص های تعریف شده ،تلاش مضاعف بر ارتقاء شاخص های رشد علمی ،اخلاقی و معنوی دانش آموزان غیر بومی و اتباع ، تکمیل طرح فهم قرآن و گسترش آن به همه سطوح ، پی گیری پیوست های آموزش و پرورش در ادارات ،تخمین دقیق و برنامه نهضت سواد آموزی بر حسب عدد و رقم و ارائه آن به طوری که افراد زیر پنجاه سال با سوادی به 99 درصد برسد از تاکیدات آیت الله اعرافی در این نشست بود .

 
 

 

 

آدرس کوتاه :