نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک شورای معاونین استان و شهرستان میبد

نشست مشترک شورای معاونین استان و شهرستان میبد


نشست مشترک شورای معاونین استان و شهرستان میبد

در این نشست اسعدی مدیر آموزش و پرورش میبد گزارش مصور عملکرد 6 ماهه منطقه را ارائه نمودند و هر یک از معاونین مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را ذکر نمودند .

رحیمی نژاد مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد ضمن استقبال از پیشنهاد نشست مشترک شورای معاونین استان با مناطق آنرا به فال نیک گرفتند و خواستار ادامه این جلسات مشترک شدند.