نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هجرت - برگزاری صبحگاه نقاشی

هجرت - برگزاری صبحگاه نقاشی


هجرت - برگزاری صبحگاه نقاشی
دراین راستا هریک از دانش آموزان با طرح وایده آزاد و رنگ آمیزی با مداد رنگ، رنگ روغن و گواش و...نقاشی های زیبایی را به تصویر کشیدند.