نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هجرت

هجرت


هجرت
این آزمون درتاریخ 4/10/91بین دانش آموزان پایه های دوم تا ششم بصورت کتبی و عملی و ازدانش آموزان پایه اول بصورت شفاهی وعملی برگزارشد. لازم به ذکر است این آزمون به شیوه گروهی برگزارشده و به گروههای برتر جوایزی اهدا میشود.کارهای دستی برتردرجشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ به نمایش گذاشته میشود.