هفته سوادآموزی (دوم الی هشتم دی ماه) گرامی باد

هفته سوادآموزی (دوم الی هشتم دی ماه) گرامی باد


۷دی سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) گرامی باد.

اهم عملکرد چهارساله معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :