آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

همایش احلی من العسل درمیبد برگزارشد

همایش احلی من العسل درمیبد برگزارشد


ششم محرم منتسب به قاسم ابن الحسن (ع) است ؛بیش از700 نفر ازدانش آموزان از10 مدرسه دوره متوسط اول و دوم شهرستان میبد با شرکت درهمایش احلی من العسل و تشکیل دسته های عزاداری رشادت و دلاوری های آن حضرت را گرامی داشتند.

معاون پرورشی آموزش وپرورش میبد گفت:این همایش چندین سال است که درامام زاده خدیجه خاتون برگزار میشود.

جعفرشفاعی افزود:هدف ازبرگزاری این همایش ،آشنایی دانش آموزان با این نوجوان بعنوان الگوی بارزایثار و شهادت و بصیرت است .

شفاعی با بیان اینکه تربیت این نوجوان دردامن عمویش امام حسین (ع) از او شخصیتی شجاع و آگاه به وجودآورد گفت :اگر نوجوانان وجوانان ماچنین شخصیت هایی را الگو واسوه خوددرزندگی قراردهند هرگز دشمنان نمی توانند خللی در پیشرفت این کشور ایجاد کنند.

معاون پرورشی آموزش وپرورش میبد تصریح کرد:جامعه ما امروز بیش از همیشه به وجود نوجوانان وجوانانی را که راه حضرت قاسم را درپیش گرفتند نیازدارند و این همایش ها قطعا روحیه شجاعت و دلاوری را در آنها تقویت می کند .

تعدادی از دانش آموزان در این همایش با تشریح حادثه شب عاشورای حضرت امام حسین (ع) با حضرت قاسم مبنی بر اینکه عموجان مرگ پیش چشم تو چطور است وحضرت قاسم فرمودند:مرگ مثل عسل برای من شیرین است گفتند:ما می خواهیم مثل حضرت قاسم باشیم .

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :