نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مدیران مدارس شهرستان های میبد و اردکان

همایش مدیران مدارس شهرستان های میبد و اردکان


همایش مدیران مدارس شهرستان های میبد و اردکان
در این همایش آقای میرجلیلی و سرکار خانم حسین پور معاون محترم آموزش دوره ی ابتدایی اداره کل پیرامون جزئیات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تغییرات نظام آموزشی جدید سخنرانی نمودند .