نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرستان رشیقی - جشن عید غدیر خم

هنرستان رشیقی - جشن عید غدیر خم


هنرستان رشیقی - جشن عید غدیر خم
در این مراسم آقای رحیم زاده مدیر آموزشگاه ضمن تبریک و خیر مقدم به کلیه عزیزان شرکت کننده در مراسم در رابطه با این روز بزرگ سخنانی ایراد فرمودند. همچنین آقای موحدی فر در رابطه با مسائل آموزشی مطالب بسیار مهمی را برای دانش آموزان بیان نمودند.درپایان مراسم به کلیه دانش آموزان و همکاران سادات از طرف آموزشگاه یک شال سبز هدیه گردید.مراسم با ذکر صلوات و صرف صبحانه پایان یافت .