نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرستان رشیقی

هنرستان رشیقی


هنرستان رشیقی
جلسه ای در صبح روز سه شنبه مورخ 2/8 در ساعت 8 صبح با حضور جناب سرگرد کارگر معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در محل نمازخانه هنرستان برگزار گردید و ایشان در رابطه با جنگ نرم دشمن ،معضلات  استفاده ازماهواره ،عواقب استفاده از مواد مخدر،آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سخنان بسیار جامع و کاملی برای دانش آموزان ایراد فرمودند و دانش آموزان را به رعایت قوانیین و مقررات راهنمایی توصیه نمودند.