نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرستان شهید چمران

هنرستان شهید چمران


هنرستان شهید چمران
امروز چهارشنبه مورخ 91/12/2 با حضور آقای اسعدی مدیر آموزش و پرورش میبد و آقای زارع کارشناس فنی و حرفه ای اداره به دانش آموزان برتر نوبت اول سال تحصیلی

92-91 جوایزی اهدا شد .