نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرستان شهید چممران - برگزاری چشن دهه فجر

هنرستان شهید چممران - برگزاری چشن دهه فجر


هنرستان شهید چممران - برگزاری چشن دهه فجر
جحت السلام شیخ مرتضی دهقانی در مورد مبارزه مردم ایران بر علیه طاغوت سخنرانی نمودند .یاد و خاطر شهداء انقلاب اسلامی گرامی داشته شد.