نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرستان پروین اعتصامی - برگزاری ناهارفجر‎

هنرستان پروین اعتصامی - برگزاری ناهارفجر‎


هنرستان پروین اعتصامی - برگزاری ناهارفجر‎
در این برنامه کلیه دانش آموزان با آوردن انواع غذاها هنر خود را به نمایش گذاشتند. در پایان بهترین کلاس از نظر غذا وتزیین انتخاب شدند.

DSC00850.JPG

DSC00853.JPG