نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرستان پروین اعتصامی

هنرستان پروین اعتصامی


هنرستان پروین اعتصامی
پس از اعلام آمادگی دانش آموزان داوطلب جهت شرکت درمسابقه تربیت بدنی،دانش آموزان به گروههای 5نفره تقسیم شدند.درروزدوشنبه پس ازبرگزاری نمازجماعت دانش آموزان به همراه دبیران درحیاط آموزشگاه جمع شدند.مسابقه طناب کشی بین دانش آموزان برگزارگردید که تیم کلاس دوم تربیت بدنی به مقام اول رسیده وبا تیم دبیران مسابقه داده که درنهایت تیم دوم تربیت بدنی دوباره برنده شد.