نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرستان پروین اعتصامی

هنرستان پروین اعتصامی


هنرستان پروین اعتصامی
ساعت 7:30 صبح روزشنبه 27/8/91 درهنرستان پروین اعتصامی دربرنامه صبحگاه ابتدا زیارت عاشورا توسط یکی ازدانش آموزان قرائت شد و برای والدین یکی ازدانش آموزان که بیمار بود آرزوی شفا نمودند.سپس خانم قاسمی مبلغ دینی راجع به شروع ماه محرم ومعرفت دینی صحبت نموده وبه تشریح اقدامات واهداف امام حسین (ع) و حضرت زینب(س) پرداختند.درپایان ازدانش آموزان خواستند در مراسم این شبها شرکت نمایند و رفتار و گفتارشان حسینی وارباشد.