آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

واکسیناسیون فرهنگیان شهرستان میبد در نیمه دوم مرداد در پایگاه واکسیناسیون کرونا آموزشگاه شاهد حاج غلامرضا زارعشاهی

واکسیناسیون فرهنگیان شهرستان میبد در نیمه دوم مرداد در پایگاه واکسیناسیون کرونا آموزشگاه شاهد حاج غلامرضا زارعشاهی


نشستی مشترک به منظور تخصیص پایگاه واکسیناسیون کرونا ویژه فرهنگیان شهرستان میبد با حضور مسئولین آموزش وپرورش و شبکه بهداشت شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، با برنامه ریزی های انجام شده این مهم در مردادماه سال جاری برای تمامی فرهنگیان شهرستان شاغل در مدارس دولتی و غیر دولتی عملیاتی خواهد شد  و بدین منطور دبستان شاهد حاج غلامرضا زارعشاهی به عنوان پایگاه ثابت برای این مهم معرفی  گردید .

 

آدرس کوتاه :