آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

وزارت آموزش و پرورش تنها مرجع صدور مجوز فعالیت مراکز آموزش پیش دبستانی

وزارت آموزش و پرورش تنها مرجع صدور مجوز فعالیت مراکز آموزش پیش دبستانی


با توجه به بخشنامه شماره 9563/1 مورخ 1396/3/21 " تنها مرجع صدور مجوز فعالیت مراکز آموزش پیش دبستانی برای کودکان 4 تا 6 سال تمام ( دو سال قبل از دبستان ) وزارت آموزش و پرورش می باشد ".

مطابق این بخشنامه مؤسسان مهدهای کودک و مراکز تربیتی که از نهادها و وزارت خانه های مختلف از جمله تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری ، بهزیستی و ... مجوز فعالیت دارند در اسرع وقت برای اخذ مجوز پیش دبستانی به کارشناسان مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق آموزشی و اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه نمایند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :