Skip to Content

پایان دوره آموزشی بهبود وکیفیت بخشی درس تربیت بدنی درمدارس شهرستان میبد

پایان دوره آموزشی بهبود وکیفیت بخشی درس تربیت بدنی درمدارس شهرستان میبد


دوره آموزشی بهبود وکیفیت بخشی درس تربیت بدنی درمدارس شهرستان میبد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، این دوره با حضور 100 درصدی دبیران وآموزگاران تربیت بدنی آموزشگاههای میبد  به صورت تئوری و عملی با محوریت پویایی وایجاد نشاط وسرزندگی بین دانش آموزان واحیای ورزشهای بومی محلی وبازیهای دبستانی در دبیرستان آتشی وسالن ورزشی مولوی برگزارگردید.

آدرس کوتاه :

خدمات الکترونیک