آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

پایان دوره آموزشی بهبود وکیفیت بخشی درس تربیت بدنی درمدارس شهرستان میبد

پایان دوره آموزشی بهبود وکیفیت بخشی درس تربیت بدنی درمدارس شهرستان میبد


دوره آموزشی بهبود وکیفیت بخشی درس تربیت بدنی درمدارس شهرستان میبد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، این دوره با حضور 100 درصدی دبیران وآموزگاران تربیت بدنی آموزشگاههای میبد  به صورت تئوری و عملی با محوریت پویایی وایجاد نشاط وسرزندگی بین دانش آموزان واحیای ورزشهای بومی محلی وبازیهای دبستانی در دبیرستان آتشی وسالن ورزشی مولوی برگزارگردید.

آدرس کوتاه :