نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

پایگاه های انتخاب رشته کنکور سراسری 98 شهرستان میبد

پایگاه های انتخاب رشته کنکور سراسری 98 شهرستان میبد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد، "خلیل غفوری پور" معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش میبد مشخصات پایگاه های انتخاب رشته کنکور سراسری سال 98 را که در طول زمان انتخاب رشته ( از یکشنبه 20 مرداد تا پنجشنبه 24 مرداد ) فعالیت خواهند داشت به شرح ذیل اعلام کرد :

 

جنسیت

نام پایگاه

رشته

شماره تلفن

آدرس

پسران

مرکز مولوی

کلیه رشته ها

32346681

32348482

یخدان- کوچه شهیدآتشی

مرکز رحیمی فر

علوم انسانی،علوم تجربی و ریاضی

32334800

32344801

بفروئیه

دختران

مرکز

خدیجه کبری(س)

علوم انسانی

32351703

32355154

بلوارقاضی میرحسین

کوچه شهید رحیمدل

مرکز میرمحمدی

علوم انسانی،علوم تجربی و ریاضی

32322199

32322818

فیروزآباد- خ سلمان فارسی

مرکز گلمحمدی

علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی

32330960

32334030

شهیدیه

دختران و پسران

مرکز رازی ندوشن

علوم انسانی و تجربی

32313299

32313488

ندوشن

 
روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد
آدرس کوتاه :