نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام مشترک فرماندارومدیرآموزش و پرورش میبد به مناسبت گرامی داشت هفته شورا

پیام مشترک فرماندارومدیرآموزش و پرورش میبد به مناسبت گرامی داشت هفته شورا


پیام مشترک فرماندارومدیرآموزش و پرورش میبد به مناسبت گرامی داشت هفته شورا


ترسیم افق های روشن آینده و شکوفایی استعدادهای سرشار فرزندان ایران اسلامی با بر افروختن چراغ معرفت و اهتمام جدی فرزانگان علم و ادب  میسر می گردد. آموزش و پرورش در ساختار توسعه کشور، به  عنوان اساس و شالوده پیشرفت و ترقی نظام اسلامی به حساب می آید و نقش مهمی در برنامه های توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایفا می کند. در این میان موضوع مشارکت در دستگاه های بزرگی همچون آموزش و پرورش  امری ضروری است که مشارکت فکری افراد برجسته و دلسوخته نظام تعلیم و تربیت، از آن، یک آموزش و پرورش فعال و پویا خواهد ساخت.

بهره گیری از عقل وخرد جمعی جزو آموزه های اصیل انسانی است و قرآن کریم رسول وحی(ص) را امر بدان نموده است. یقیناً وقتی رسول حق(ص) مأمور به بهره گیری از عقل جمعی است این وظیفه برای  دیگران دارای اهمیتی مضاعف  می گردد، چرا که هم اندیشی و کمک گرفتن از همه ظرفیت های فکری، علاوه بر اینکه احتمال خطا در تصمیم گیری را کاهش می دهد زمینه ساز بارور شدن اندیشه ها نیز می گردد. و گامی مهم و ماندگار  در عرصه فرهنگ سازی و مشارکت و بهره گیری از خرد جمعی و عدم تمرکز و تصمیم گیری و بهره مندی از  امکانات محلی و منطقه ای و نظارت مردم و مسئولین در آموزش و پرورش  را فراهم  می آورد.

لذا ضمن عرض تبریک هفته گرامیداشت تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش،  امید است در آینده نیز بسترهای لازم جهت ایجاد همزبانی، همدلی و همراهی بیش از پیش و ترغیب شوراها به تصمیم سازی و اتخاذ سیاست های اجرایی متناسب با نیازهای منطقه ای فراهم گردد و از این مصدر، شوراهای آموزش و پرورش با برخورداری از ظرفیت های عظیم فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و بسیج افراد فرهیخته و صاحب نظر موفقیت های اساسی به دست آورده و با استفاده از افکار و امکانات و قابلیت های همه آحاد جامعه، مشکلات به تدریج رفع گردد و در نهایت اعتلای کیفی  تعلیم و تربیت با همت شوراهای آموزش و پرورش به عنوان عالی ترین نهاد سیاست گذاری و تصمیم گیری محلی محقق شود. 

                                        سیدحسین اسعدی                                                                                        محمدرضا رجائی

      مدیرو دبیرشورای آموزش و پرورش شهرستان میبد                                            فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش میبد