آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

کارگاه آموزشی تشخیص اختلالات روانی ، رفتاری در کودکان

کارگاه آموزشی تشخیص اختلالات روانی ، رفتاری در کودکان


کارگاه آموزشی تشخیص اختلالات روانی ، رفتاری در کودکان و ارجاع به مراکز مشاوره با حضور رابطان هسته مشاوره در مقطع ابتدایی در مرکز مشاوره علیخانی برگزار گردید.

 

آدرس کوتاه :