نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کانون شهید رجایی

کانون شهید رجایی


کانون شهید رجایی
صبح روز یک شنبه 14/12/90جمعی از دانش آموزان شهرستان بافق در قالب طرح گردشگری کانون شهید رجایی از اماکن تاریخی میبد بازدید بعمل آوردند در پایان نیز پس از شرکت در کارگاه نجوم با رضایت کامل میبد را به سمت بافق ترک نمودند