نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کانون شهید رجایی میبد : احیاء جشنواره استانی گل به میزبانی شهرستان میبد

کانون شهید رجایی میبد : احیاء جشنواره استانی گل به میزبانی شهرستان میبد


کانون شهید رجایی میبد : احیاء جشنواره استانی گل به میزبانی شهرستان میبد
در این جلسه کانون شهید رجایی موظف گردید تا جشنواره استانی دستهای کوچک ، اندیشه های بزرگ (  گل ) را که نماد و میراث فرهنگی شهرستان است دوباره احیاء نماید .