نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کانون شهید رجایی

کانون شهید رجایی


کانون شهید رجایی
در روز دوشنبه مورخ 20/9/91  اولین جلسه معاونین و مربیان پرورشی با حضور مدیر و معاون پرورشی و کارشناسان فرهنگی هنری و اقامه نماز و جمعی از همکاران اداری  در سالن ولایت کانون شهید رجایی برگزار گردید. در این جلسه اسعدی و فلاح به بیان مطالبی در خصوص نماز و موفقیت دانش آموزان در کنکور  صحبت نمودند و در پایان رسما این سالن برای امور پرورشی و فرهنگی افتتاح گردید.