آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

کاپ قهرمانی مسابقات فوتسال استان یزد به میبد رسید

کاپ قهرمانی مسابقات فوتسال استان یزد به میبد رسید


دانش آموزان فوتسالیست میبدی در دو مقطع متوسطه اول و دوم فاتح کاپ قهرمانی مسابقات فوتسال استان یزد شدند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، رقابت های فوتسال دانش آموزی استان یزد با شرکت ۹ شهرستان در مقطع متوسطه اول و ۱۰شهرستان در مقطع متوسطه دوم برگزار گردید.

 دانش آموزان فوتسالی شایسته  میبد ،توانستند با عملکردی قابل قبول در هر دو مقطع به مقام قهرمانی مسابقات دست پیدا کند.

همچنین تیم های ناحیه دو و ناحیه یک در مقطع متوسطه دوم  و تیم های بافق و ناحیه یک در مقطع متوسطه اول به ترتیب رده های دوم و سوم این مسابقات  را به دست آوردند. 

تیم های اول تا سوم هر مقطع در مسابقات فوتسال دانش آموزی کشور حضور خواهند داشت.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :