نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه اول سنجش استانی دوره راهنمایی توسط دانش آموزان میبدی

کسب رتبه اول سنجش استانی دوره راهنمایی توسط دانش آموزان میبدی


کسب رتبه اول سنجش استانی دوره راهنمایی توسط دانش آموزان میبدی

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد، دانش آموزان دوره ی راهنمایی در آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی با کسب میانگین نمره

ی کل 5/5266 در بین 17 منطقه استان حائز رتبه اول گردیدند.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد این موفقیت را به تمام دانش آموزان و خانواده های محترم ایشان ، معلمان خدوم و زحمت کش و مدیران بزرگوار شهرستان میبد تبریک می گوید .