آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

کسب رتبه اول کشوری و استانی در میانگین نمرات دروس فنی و حرفه ای خردادماه 95

کسب رتبه اول کشوری و استانی در میانگین نمرات دروس فنی و حرفه ای خردادماه 95


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، با توجه به گزارش امتحانات نهایی خرداد 95 ، شهرستان میبد در میانگین نمرات دروس فنی و حرفه ای رتبه اول کشوری و استانی را کسب نموده است .

 

نام شهرستان

تعداد شرکت کننده

تعداد حاضرین

تعداد غایبین

تعداد قبولی

درصد قبولی

میانگین نمره ورقه

رتبه کشوری

رتبه استانی

میبد

905

899

6

783

87.1 %

13/20

اول

اول

 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد از زحمات کلیه کادر هنرستان ها و هنرآموزان محترم تشکر و قدردانی می نماید.

آدرس کوتاه :