آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

کسب رتبه سوم کشوری در جشنواره نوجوان خوارزمی

کسب رتبه سوم کشوری در جشنواره نوجوان خوارزمی


رتبه ی سوم جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته ادبیات به میبد رسید

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، امیر محمد محمودیان دانش آموز دبیرستان شاهد باهنر در رشته ادبیات جشنواره نوجوان خوارزمی که در مشهد مقدس برگزار گردید ، موفق به کسب رتبه سوم گردید.

آدرس کوتاه :