نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه های برتر مسابقات مهرپویان شاخه دانش آموزی هلال احمر

کسب رتبه های برتر مسابقات مهرپویان شاخه دانش آموزی هلال احمر


کسب رتبه های برتر مسابقات مهرپویان شاخه دانش آموزی هلال احمر

این مسابقات که به میزبانی جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز برگزار شده دانش آموزان ذیل حائز رتبه های ممتاز شده اند :

* رشته حفظ قرآن

خواهران :

1-  حفظ 5 جزء قرآن                      خانم فاطمه مجیدی             مقام دوم

2-  حفظ 10 جزء قرآن                    خانم زهرا امامی                  مقام اول

3- حفظ 20 جزء قرآن                     خانم زهرا فلاح                   مقام اول

4- حفظ 30 جزء قرآن                     سمانه دهقانی                    مقام دوم

 

برادران :

1- حفظ 5 جزء قرآن                       محمد حسین زارعشاهی        مقام اول

2- حفظ 10 جزء قرآن                     مهدی محبوبی                        مقام اول

3- حفظ 20 جزء قرآن                     علیرضا کوچکی                     مقام اول

 

* رشته اذان

علی اکبر میرزایی                                                                مقام اول

 

* رشته سرود

گروه سرود خواهران                                                             مقام سوم استان

گروه سرود برادران                                                               مقام اول استان

 

* رشته نشریه دیواری                                                        مقام دوم استان

1- محمد جواد فلاح

2- محمد حسین فخرالدینی

3- محمد علی فرزان