آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

کسب عنوان ریاست برتر مناطق آموزش و پرورش کشور

کسب عنوان ریاست برتر مناطق آموزش و پرورش کشور


مدیر آموزش و پرورش شهرستان میبد به عنوان رئیس برتر مناطق آموزش و پرورش کشور انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، در سی و سومین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کل کشور آقای محسن موحدی فرد به عنوان رئیس برتر مناطق آموزش و پرورش کشور انتخاب شد.

آدرس کوتاه :