نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان میبد

کسب مقام اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان میبد


کسب مقام اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان میبد
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد در جلسه ای که در شهرستان صدوق با حضور مدیران عامل شرکت تعاونی ها تشکیل شد ، مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان میبد از دست وزیر محترم تعاون لوح تقدیر تعاونی برتر دریافت نمود .این موفقیت که حاصل تلاش مدیر عامل و همکاران محترمشان می باشد را به عموم فرهنگیان شهرستان میبد تبریک می گوییم .